• October 3, 2022

บทกรณียเมตตสูตร แผ่จิตที่เกื้อกูล เปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร

บทกรณียเมตตสูตร  เป็นบทสวดมนต์ที่มุ่งเน้นการเผื่อแผ่ความปรารถนาดีให้แก่ตนเองและสรรพสัตว์ ปรารถนาให้ตนเองและสรรพสัตว์ไม่มีเวรต่อกัน ไม่เบียดเบียนกัน ปราศจากความขุ่นเคืองใจ ไร้พยาบาท บทกรณียเมตตสูตร กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานี สันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ อัปปะกิจใจ จะ สัลละหุกะวุตติ สันตินทริโย จะ นิปะโก จะ อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคิทโธ นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ เยนะ วิญูญู ปะเร อุปะวะเทยยุง สุขิโน วา เขมิโน โหตุ สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา เย เกจิ ปาณะภูตติ ตะสา วา…

Read More

วัดศรีสุพรรณ องค์พระธาตุเก่าแก่อายุกว่า 500 ปีที่ถล่มลงมา บริเวณจังหวัดเชียงใหม่

พระธาตุเจดีย์วัดศรีสุพรรณ  จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 พระธาตุเจดีย์วัดศรีสุพรรณ ที่มีอายุมานานมากกว่า 500 ปี ภายในบริเวณวัดศรีสุพรรณ ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดย วัดศรีสุพรรณนั้น สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2043 ในสมัยของพญาแก้ว ราชวงศ์มังราย พระนางสิริยสวดี พระราชมารดามหาเทวีเจ้า โปรดเกล้าฯ ให้มหาอำมาตย์ชื่อเจ้าหมื่นหลวงจ่าคำ สร้างวัดที่มีชื่อว่า “วัดศรีสุพรรณอาราม” ต่อมาได้เรียกสั้นๆ ว่า “วัดศรีสุพรรณ” อีกหนึ่งไฮท์ไลท์ของวัดศรีสุพรรณคือภายในวัดมี “อุโบสถเงิน” แห่งแรกของโลก โดยเป็นอุโบสถหลังใหม่ที่ปฏิสังขรณ์จากฐานและเขตพัทธสีมาของอุโบสถหลังเดิมที่มีการชำรุด โดยใช้กรรมวิธีของภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนวัวลาย โดยอุโบสถหลังนี้ ใช้วัสดุจากอลูมิเนียม (วัสดุแทนเงิน) เงินผสม และเงินบริสุทธิ์ สลักลวดลายสวยงาม ภายในอุโบสถประดิษฐานองค์พระประธาน “พระเจ้าเจ็ดตื้อ” พระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง 3 ศอก สูง 4 ศอก ปางมารวิชัย เนื้อทองสัมฤทธิ์  

Read More
คาถาขุนแผน

คาถาขุนแผน เรียกทรัพย์ เรียกโชค เรียกความรัก

คาถาขุนแผน เรียกทรัพย์ เรียกโชค คาถาขุนแผน  เป็นคาถาที่ช่วยเรื่องการค้าขาย ทำให้มีเมตตามหานิยมเป็นที่รักใคร่ของคน ทำให้ผู้สวดมีเสน่ห์ คาถาขุนแผน เอหิมะมะ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ (ใช้ท่องกับของใช้ส่วนตัวอะไรก็ได้แล้วจะทำให้มีเสน่ห์เป็นที่หลงไหล) คาถาบูชาขุนแผน สุนะโมโร โมโรสุนะ นะมะพะธะ จะพะกะสะ นะมามิหัง คาถาขุนแผน (หลวงพ่อกวย) อมสิทธิ ท้าวฟื้นเจริญศรี หน้ากูงามคือพระแมน ณะมะพะทะ แขนกูงามคือพระนาราย ฉายกูงามคือพระอาทิตย์ ฤทธิกูงามคือพระจัน สาวในเมืองสวันเห็นหน้ากูอยู่มิได้ กูมาระลึกถึงฝูงหงษ์มาลืมข้ามคูหา กูมาระลึกถึงมหาเสนา ก็มาลืมแท่นที่นอน กูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่ กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหล กูมาระลึกถึงเจ้าทัยเทวีก็มาลืมสวดมนต์ กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดิน  เหมือนช้างรักงา ปลารักน้ำ เข้าอยู่ในดง ผมก็ลืมเกล้า ข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืน  ให้สะอื้นคิดถึงตัวกู อยู่ทุกเวลาและราตรี อิติลีกันหาชูชะโกโมกรุณาพุทปราณี ทายินดี  ยะเอ็นดู เอหิกะระนิโย อิติพิโส พะคะวาณะลีติ อิติมานิยม คาถาหัวใจขุนแผนรักแท้ โอมนะโมพุทธายะ พุทธัง สะระติ ธัมมัง สะระติ สังฆัง…

Read More
คาถาท้าวเวสสุวรรณ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ บูชาอย่างไรให้เจริญรุ่งเรือง

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ ท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร เป็นอธิบดีแห่งอสูร หรือเจ้าแห่งภูตผีปีศาจทั้งหลาย เป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์ มีอิทธิฤทธิ์มาก มีทรัพย์สมบัติมาก นอกจากช่วยปกป้องคุ้มครองแล้ว ยัง บันดาลโชคลาภและความร่ำรวย ให้แก่ผู้ที่บูชา เคล็ดลับการบูชาท้าวเวสสุวรรณ การสวดบูชาตามตำราโบราณ ให้จุดธูป 9 ดอก ดอกกุหลาบ 9 ดอก แล้วว่าคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ ตามด้วย คาถาพญาปุริสาส ซึ่งเป็น บริวารของท้าวเวสสุวรรณ ยังเป็น ผู้เฝ้าขุมทรัพย์ ของท้าวเวสสุวรรณ หากได้ฟังหรือสวดเป็นประจำ จะมั่งมีมั่งคั่ง มีโชคลาภวาสนา การบูชาท้าวเวสสุวรรณให้ได้ผลอย่างแท้จริง นอกจากการสวดบูชาควรพึงปฏิบัติให้ถูกต้องและห้ามทําสิ่งต่อไปนี้ คือ ห้ามผิดศีล 5 อันได้แก่ การฆ่าสัตว์ การลักขโมยทรัพย์ การผิดลูกผิดเมียผู้อื่น การพูดเท็จ และการดื่มสุราของมึนเมา ห้ามกระทําตนเป็นผู้ทําลายศาสนา ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ห้ามประกอบอาชีพทุจริต ผิดกฎหมาย คดโกง เอารัด เอาเปรียบผู้อื่น ห้ามเป็นผู้คนแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบ ขาดน้ำใจไมตรี คาถาท้าวเวสสุวรรณ ฉบับเต็ม (ท่องนะโม 3 จบ) อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ…

Read More
คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ เพิ่มอำนาจลาภยศให้เจริญรุ่งเรือง

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ เพิ่มวาสนา เจริญในลาภยศ ท้าวเวสสุวรรณ (ท้าวเวสสุวัน) หรือในภาษาพราหมณ์เรียกว่า “ท้าวกุเวร”  นั้นเป็นที่เคารพบูชาเป็นอย่างมาก การท่องคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ 9 จบจะช่วยเรื่องความเจริญในลาภยศ ทรัพย์สินเงินทอง อำนาจวาสนา ท่องคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ 9 จบ เพื่อเป็นสิริมงคล ท่องนะโม 3 จบ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสสะ คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม…

Read More

ดูดวงรายวันประจำวันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2565

ดูดวงวันนี้เรื่องการงาน การเงิน และความรัก ประจำวันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2565 ดวงสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ การงาน สร้างผลงานได้โดดเด่น การเงิน จะได้เงินก้อนใหญ่ ความรัก ได้พบคนเสน่ห์แรงอายุน้อยกว่า ดวงสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ การงาน ทำธุรกิจงานบริการ ประสบความสำเร็จ การเงิน ขอเครดิตจากธนาคารจะได้รับการอนุมัติ ความรัก ฟื้นฟูความสัมพันธ์กับคนรักเก่า ดวงสำหรับท่านที่เกิดวันอังคาร การงาน ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน ใช้เงินเป็นจำนวนมากให้กับผู้ใหญ่ ความรัก ความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ดวงสำหรับท่านที่เกิดวันพุธ การงาน ตัดสินใจเริ่มทำธุรกิจใหม่แบบส่วนตัว ประสบความสำเร็จ การเงิน เกิดความผิดพลาดในการทำธุรกรรมการเงิน ความรัก เดินทางไกลได้พบรัก ดวงสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี การงาน ทำธุรกิจเจริญรุ่งเรือง การเงิน จะได้เงินก้อนใหญ่ ความรัก ได้พบรักกับคนเฉลียวฉลาด อายุน้อยกว่า ดวงสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ การงาน วางแผนทำธุรกิจ ประสบความสำเร็จ การเงิน โชคดีจะได้เงินก้อนใหญ่ ความรัก ได้พบรักกับคนเสน่ห์แรง ดวงสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์…

Read More

ดูดวงรายวันประจำวันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2565

ดูดวงรายวันเรื่องการงาน การเงิน และความรัก ประจำวันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2565 ดวงสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ การงาน ทำการค้าได้ผลกำไรดี การเงิน ได้พบผู้อุปถัมภ์ ความรัก เกิดความทุกข์ใจ ดวงสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ การงาน สร้างสรรค์ผลงานได้โดดเด่น การเงิน ดวงดี มั่งมี รวยทรัพย์ ความรัก เกิดความสุขสมหวัง ดวงสำหรับท่านที่เกิดวันอังคาร การงาน ได้รับการโปรโมทจนมีชื่อเสียงโด่งดัง การเงิน เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย จึงต้องจ่ายเงินซื้อของใหม่ ความรัก ระวังคำพูดที่ตรงเกินไป อาจเกิดการสื่อสารเข้าใจผิดกับคนรัก ดวงสำหรับท่านที่เกิดวันพุธ การงาน ได้ทำงานที่ถนัด สร้างสรรค์ผลงานได้โดดเด่น การเงิน ได้ลาภลอยเป็นเครื่องประดับชิ้นใหม่ ความรัก ได้พบคู่บุญคู่บารมีที่ดี ดวงสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี การงาน สร้างสรรค์ผลงานได้ดีเยี่ยม การเงิน ช่วงนี้ดวงมหาเฮง รับทรัพย์ ความรัก เสียเงินให้กับคนรักเป็นจำนวนมาก ดวงสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ การงาน การทำธุรกิจกับหุ้นส่วนอาจถูกโกง การเงิน เผลอใช้จ่ายเงินออกไปเป็นจำนวนมาก ความรัก…

Read More
คาถาหลวงพ่อรวย

คาถาหลวงพ่อรวย วัดตะโก เรียกเงิน เบิกบุญ เบิกโชค

คาถาหลวงพ่อรวย คาถาเรียกเงินและโชคลาภ หลวงพ่อรวยเป็นพระเกจิอาจารย์ มีฌานสมาธิอันแก่กล้าในกรรมฐาน เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงของวัดตะโก แห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นิยมสวดเพื่อขอโชคลาภและเงินทอง ศีลาวัตรปฏิบัติอันงดงาม ควรแก่การศรัทธาและเคารพอย่างยิ่ง คาถาหลวงพ่อรวย (ตั้งนะโม 3 จบ) สัมพุทธชิตา จะสัจจานิ เกรัตน์สะ พระพุทธชิตา สัพพะโส คุณะวิภา สัมปัจโต นะรุตตะโม มหาลาภัง สัพพะสิทธิ ภะวันตุเม ท่องคาถามหาโชค คาถาหลวงพ่อรวย ให้ลาภเงินทอง สวดมนต์กันไปแล้ว ก็อย่าลืมทำบุญทำทาน เผื่อแผ่แบ่งปันให้แก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส และที่สำคัญ คือ ขยันทำมาหากิน ซื่อสัตย์สุจริตต่องานและลูกค้าของตัวเอง

Read More
คาถาบูชาปู่อือลือ

คาถาปู่อือลือนาคราช บูชาแล้วสมหวังสมปรารถนาทุกๆประการ

คาถาปู่อือลือ  ที่เกาะดอนโพธิ์  จังหวัดบึงกาฬ วิธีไหว้บูชาปู่อือลือ จุดธูป 9 ดอก หรือจุดกำยาน 1 ดอก น้ำเปล่าสะอาด 1 แก้ว (เปิดจากขวดใหม่เท่านั้น) ดอกไม้ แนะนำดอกบัวสีขาว ตั้งนะโม 3 จบ เมื่อเสร็จสิ้นให้กล่าวบทสวด เอหิสังคัง ปิโยนาคะ สุปันนานัง นะมามิหัง กายะ วาจะ จิตตัง อหังวันทา อือลือนาคราชราชา วิสุทธิเทวาปูเชมิ เมตตัญจะ มหาลาโภ ปิโยนาคะ ขันธะปะริตตัง จากนั้นให้ตั้งสมาธิ และมองไปที่ภาพของปู่อือลือด้วยความนอบน้อม แล้วกล่าว ลูก (เอ่ยชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด และที่อยู่ปัจจุบัน) ลูกขอบารมีปู่ช่วย (กล่าวเรื่องที่อยากให้ปู่อือช่วยเหลือและขอพร) เมื่อลูกได้รับดังพรที่ขอแล้ว ลูกจะ (เอ่ยถึงความดีที่เราจะถวายอุทิศปู่อือลือ เช่น ทำทาน ถวายสังฆทาน, ถวายบายศรี, ถือศีล หรือถวายปัจจัยสร้างโบสถ์) เพื่อเป็นบุญหนุนนำให้บารมีและภพภูมิปู่สูงยิ่งๆ ขึ้นไป สาธุ สาธุ…

Read More
กินเจ 2565

กินเจ 2565 ไหว้ขอพรที่ศาลเจ้าไต้ฮงกงช่วยให้ชีวิตราบรื่น

เทศกาลกินเจ 2565 ไหว้ศาลเจ้าไต้ฮงกง ในช่วงเทศกาลกินเจ นอกจากการละเว้นเนื้อสัตว์ และการถือศีลแล้ว มาเสริมความเป็นสิริมงคลในชีวิตด้วยการไหว้สักการะขอพร ที่ศาลเจ้าไต้ฮงกง ของไหว้ (ทางศาลไต้ฮงกงมีให้บริการ) ธูป เทียนแดงก้านไม้ กระดาษเงิน-ทอง น้ำมันตะเกียง ขั้นตอนการไหว้ศาลเจ้าไต้ฮงกง สำหรับการสักการะหลวงปู่ไต้ฮง (ไต้ฮงกง) ให้จุดธูป 8 ดอก เทียน 1 คู่ โดยจุดที่ 1 คือการสักการะเทพยดาฟ้าดิน (ทีกง) ในจุดนี้ เปรียบเสมือนเป็นการเริ่มต้น เหมือนเป็นการรายงานตัวว่าเรานั้นได้มาไหว้ ณ ศาลแห่งนี้ และขอให้การมาไหว้ อธิษฐานขอพรในครั้งนี้มีความราบรื่น เมื่ออธิษฐานเสร็จแล้ว ให้คำนับ 3 ครั้ง แล้วจึงปักธูปที่เตรียมไว้ เป็นจำนวน 5 ดอก จุดที่ 2 การสักการะหลวงปู่ไต้ฮงกง ให้ใช้ธูป 3 ดอก เป็นการถวายให้กับองค์ไต้ฮงกง สำหรับหลวงปู่ไต้ฮงกงนั้น ท่านเป็นพระสงฆ์ในสมัยราชวงศ์ซ่ง นับว่าเป็นพระสงฆ์ที่เป็นต้นแบบของงานสังคมสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้คน ช่วยเหลือศพไร้ญาติที่เสียชีวิตภัยพิบัติ โรคระบาด นำศพไปฝังโดยไม่รังเกียจ…

Read More

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save