• April 9, 2021

ดูดวงวันนี้ ดวงวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564

สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ การงาน ทำธุรกิจการค้าอาหารได้ผลกำไรดี การเงิน พบเรื่องเสียทรัพย์แบบไม่คาดฝัน ความรัก สมหวังในเรื่องรัก สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ การงาน เริ่มต้นธุรกิจประสบความสำเร็จ การเงิน จะพบผู้อุปถัมภ์ทางการเงิน ความรัก ได้พบคู่ครองเป็นชาวต่างชาติ] สำหรับท่านที่เกิดวันอังคาร การงาน ใช้เงินลงทุนเริ่มสร้างธุรกิจประสบความสำเร็จ การเงิน เกิดความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องฐานะตนเอง ความรัก ได้พบคนที่มีเสน่ห์ สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ การงาน ได้เรียนรู้การทำธุรกิจรูปแบบใหม่ การเงิน หาเข้ามาได้มากก็ใช้ออกไปมาก ความรัก ตกอยู่ในสถานการณ์รักซ้อน สำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี การงาน ทำธุรกิจวงการแฟชั่นประสบความสำเร็จมีชื่อเสียง การเงิน วันนี้จะได้เงินก้อนใหญ่ ความรัก สุขสมหวังในเรื่องความรัก สำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ การงาน ทำธุรกิจประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรือง การเงิน วันนี้โชคดีจะได้เงิน ความรัก มีโอกาสพบคู่ครองคนรักที่ดี สำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ การงาน ทำธุรกิจเป็นนายหน้าทางการค้าได้ผลกำไรมาก การเงิน มีโอกาสได้โชคจากอสังหาริมทรัพย์ ความรัก ยังไม่ตัดสินใจในเรื่องรัก ที่มา : ดูดวงรายวัน

Read More

ดูดวงวันนี้ ดวงวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564

สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ การงาน : มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง การเงิน : พบเรื่องรับเงินและเรื่องจ่ายเงินในช่วงเวลากระชั้นชิด ความรัก : ได้พบรักครั้งใหม่ สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ การงาน : ทำการค้าประสบความสำเร็จได้ผลกำไรมาก การเงิน : วันนี้จะได้รับเงิน ความรัก : สุขสมหวังในเรื่องรัก สำหรับท่านที่เกิดวันอังคาร การงาน : การลงนามเอกสารสัญญาธุรกิจอาจเป็นโมฆะ การเงิน : พบเรื่องเสียทรัพย์ ความรัก : เกิดความเหินห่างกับคนรักมากขึ้น สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ การงาน : เกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแล้วเกิดความเจริญรุ่งเรือง การเงิน : พบเรื่องโชคดีจะได้เงิน ความรัก : มีโอกาสสุขสมหวังในเรื่องรัก สำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี การงาน : ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้า การเงิน : วันนี้โชคดีจะได้รับเงิน ความรัก : จะพบสถานการณ์ในเรื่องรักที่ไม่ชัดเจน สำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ การงาน : เดินทางติดต่อธุรกิจเกิดความสำเร็จดี การเงิน…

Read More
ดวงวันอังคาร

ดูดวงวันนี้ ดวงวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564

สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ การงาน : ทำธุรกิจการค้าแฟชั่นเกิดความเจริญรุ่งเรือง การเงิน : มีเหตุเสียทรัพย์ ความรัก : ได้พบรักกับคนผิวสองสี สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ การงาน : ทำธุรกิจการค้าได้ผลกำไรมาก การเงิน : เสียเงินช่วยเหลือให้กับญาติสนิท ความรัก : ยังไม่ตัดสินใจที่จะเลือกใคร สำหรับท่านที่เกิดวันอังคาร การงาน : ทำธุรกิจการค้าออนไลน์ได้ผลกำไรดี การเงิน : วันนี้โชคดีจะได้รับเงิน ความรัก : เดินทางติดต่อธุรกิจแล้วได้พบรัก สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ การงาน : เกิดความเจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้า การเงิน : มีโอกาสได้ทรัพย์สินของมีค่าชิ้นใหญ่ ความรัก : ได้พบรักกับคนที่มีเสน่ห์ สำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี การงาน : เกิดความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าความสำเร็จที่ดี การเงิน : ได้รับทรัพย์เงินก้อนใหญ่ ความรัก : พบรักกับคนผิวสองสี สำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ การงาน : ทำธุรกิจกับหุ้นส่วนเจริญรุ่งเรือง การเงิน…

Read More

ดูดวงวันนี้ ดวงวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564

สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ การงาน : ได้กำไรจากการทำการค้า การเงิน : พบเรื่องเสียเงินเป็นจำนวนมาก ความรัก : มีโอกาสพบรักกับคนอายุน้อยกว่า สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ การงาน : ได้พบผู้ใหญ่อุปถัมภ์ช่วยเหลือทำให้ธุรกิจเกิดความสำเร็จ การเงิน : พบผู้อุปถัมภ์ทางการเงิน ความรัก : ได้พบคู่ครองที่ดี สำหรับท่านที่เกิดวันอังคาร การงาน : ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เจริญรุ่งเรือง การเงิน : พบเรื่องได้เงินเป็นจำนวนมาก ความรัก : ได้พบรักแบบฉับพลัน สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ การงาน : ทำธุรกิจเปิดร้านสังฆภัณฑ์ได้ผลกำไรมาก การเงิน : วันนี้โชคดีจะได้เงิน ความรัก : ได้พบคู่บุญคู่วาสนา สำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี การงาน : เกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานโดยฉับพลัน การเงิน : พบเรื่องเสียทรัพย์ ความรัก : ได้พบรักกับคนผิวขาว สำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ การงาน : ทำธุรกิจขายของแฟชั่นได้กำไรดี การเงิน…

Read More

ดูดวงวันนี้ ดวงวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564

สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ การงาน ทำธุรกิจการค้าผลิตภัณฑ์ด้านแฟชั่นได้ผลกำไรดี การเงิน บริวารจะนำโชคมาให้ ความรัก ได้พบคนที่มีเสน่ห์แรง สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ การงาน เกิดเปลี่ยนแปลงโยกย้ายโดยฉับพลัน การเงิน วันนี้โชคดีจะได้เงิน ความรัก เพื่อนจะแนะนำให้รู้จักคนที่มีเสน่ห์ สำหรับท่านที่เกิดวันอังคาร การงาน ทำธุรกิจการค้าอาหารได้ผลกำไรดี การเงิน พบเรื่องเสียเงินโดยฉับพลัน ความรัก ปฏิเสธในเรื่องรักทุกกรณี สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ การงาน การเจรจาต่อรองเรื่องผลประโยชน์เกิดความสำเร็จ การเงิน จะได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์ทางการเงินจากผู้ใหญ่ ความรัก สุขสมหวังในเรื่องรัก สำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี การงาน เริ่มต้นทำธุรกิจได้ผลกำไรดี การเงิน พบเรื่องจ่ายเงินและเรื่องได้เงินแบบกระชั้นชิด ความรัก ได้พบเจอคู่ครองรักแท้ สำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ การงาน พบเจอการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอาจได้เริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ การเงิน วันนี้โชคดีจะได้เงิน ความรัก มีโอกาสพบรักกับคนผิวสองสี สำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ การงาน ใช้กลยุทธ์พิเศษในการสร้างความสำเร็จให้กับตนเองได้ดี การเงิน หามาได้มากก็ใช้ออกไปมาก ความรัก ไม่มีเวลาทุ่มเทในเรื่องความรัก ที่มา : ดูดวงรายวัน

Read More

ดูดวงวันนี้ ดวงวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ การงาน ทำธุรกิจการค้าขาดทุนกำไร การเงิน ได้รับทรัพย์ได้เงินก้อนใหญ่ ความรัก ได้พบรัก คู่ครองดี มีเสน่ห์ สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ การงาน เดินทางไกลติดต่อธุรกิจประสบความสำเร็จดี การเงิน มีโชคจะได้เงินก้อนใหญ่ ความรัก ได้พบรักพบคู่ครองที่ดี สำหรับท่านที่เกิดวันอังคาร การงาน สร้างผลงานได้ดีเยี่ยม การเงิน จะได้เงินจากความสามารถของตนเอง ความรัก เดินทางไกลมีโอกาสได้พบรัก สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ การงาน เกิดการขัดแย้งกับหุ้นส่วนหรือบริวาร การเงิน พบเรื่องจ่ายเงินแบบฉับพลัน ความรัก ไม่มีเวลาทุ่มเทเรื่องความรัก สำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี การงาน ทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบประสบความสำเร็จ การเงิน พบเรื่องเสียเงินให้กับบริวาร ความรัก เกิดเรื่องสุขสมหวังในชีวิตรัก สำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ การงาน ทำธุรกิจการค้าได้กำไรดี การเงิน พบเรื่องได้เงินแบบฉับพลัน ความรัก ยังไม่ตัดสินใจในเรื่องรัก สำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ การงาน ทำธุรกิจสื่อออนไลน์ประสบความสำเร็จดี การเงิน มีโชคจะได้เงินก้อนใหญ่ ความรัก ได้พบรักกับคนเก่งชื่อเสียงดี ที่มา : ดูดวงรายวัน

Read More

ดูดวงวันนี้ ดวงวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564

สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ การงาน ทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ได้กำไรดี การเงิน จะได้โชคจากผู้ใหญ่ ความรัก มีโอกาสเริ่มต้นความสัมพันธ์ความรักครั้งใหม่ สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ การงาน ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเร่งด่วน การเงิน มักพบเรื่องเสียเงินแบบไม่คาดฝัน ความรัก ช่วงนี้ใช้ชีวิตโสดแบบอิสระ สำหรับท่านที่เกิดวันอังคาร การงาน การเจรจาธุรกิจเกิดความสำเร็จ การเงิน มีโชคจะได้เงินก้อนใหญ่ ความรัก ได้พบคนที่มีเสน่ห์แรง สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ การงาน จะพบหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ดี การเงิน มีโชคจะได้เงินก้อนใหญ่ ความรัก สุขสมหวังในเรื่องรัก สำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี การงาน ทำธุรกิจเจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้า การเงิน เสียเงินให้กับบริวาร ความรัก ได้พบคนที่มีเสน่ห์แรง สำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ การงาน มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง การเงิน จะมีโชคจากการขอพร ความรัก เกิดความสุขสมหวังเรื่องความรัก สำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ การงาน ทำธุรกิจประสบความสำเร็จด้วยกลยุทธ์ที่ดี การเงิน จะได้รับทรัพย์โชคก้อนใหญ่ ความรัก จะได้พบคู่บุญคู่อุปถัมภ์ ที่มา : ดูดวงรายวัน

Read More

ดูดวงวันนี้ ดวงวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ การงาน จะพบกัลยาณมิตรที่ดีมาคอยช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและอุปถัมภ์ด้านการงาน การเงิน เกิดความโชคดีมีโชคทางด้านการเงิน ความรัก มีข่าวดีเรื่องความรักทำให้เกิดความสุขใจ สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ การงาน มีโอกาสเข้าหาผู้ใหญ่และได้รับการช่วยเหลือผลักดันเรื่องการงาน การเงิน เอกสารการเงินอาจเป็นโมฆะ ความรัก เกิดการไม่เข้าใจกันอาจถึงขั้นเลิกรา สำหรับท่านที่เกิดวันอังคาร การงาน พบเจออุปสรรคทำให้ตึงเครียดเพราะเกิดความผิดพลาด การเงิน ได้เข้ามาแต่ก็ต้องจ่ายออกไปอย่างรวดเร็ว ความรัก พบคนลักษณะท้วม มีเกณฑ์อายุมากกว่า เขาเป็นคนจริงจังและใจร้อน สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ การงาน แก้ไขสถานการณ์ที่เป็นอุปสรรคกลายเป็นโอกาสที่ดีของตนเองได้ด้วยความฉลาด การเงิน โชคดีมากจะได้โชคจากความมีเสน่ห์ของตนเอง ความรัก จะพบรักกับคนที่มีเสน่ห์ มีเกณฑ์อายุมากกว่า สำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี การงาน มีโอกาสเดินทางติดต่อธุรกิจการงานแบบฉับพลันประสบความสำเร็จดี การเงิน การเจรจาจะทำให้ได้เงินก้อนใหญ่ ความรัก มีโอกาสพบรักกับคนที่มีเกณฑ์อายุน้อยกว่า มีเสน่ห์ สำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ การงาน ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแบบฉับพลันเกิดความโชคดี การเงิน ด้วยความเฉลียวฉลาดจึงสามารถทำธุรกิจที่สร้างจำนวนเม็ดเงินที่ทำให้ตนเองนั้น พึงพอใจ ความรัก ได้พบเจอคนที่มีเสน่ห์ มีโอกาสสมหวังเรื่องความสัมพันธ์ สำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ การงาน ได้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ การเจรจาหรือทำธุรกิจเจริญรุ่งเรือง การเงิน มีโอกาสจะใช้เงินซื้อเครื่องประดับใหม่ที่มีค่ามีราคาแพง ความรัก…

Read More

ดูดวงวันนี้ ดวงวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ การงาน : ทำธุรกิจการค้าด้วยการใช้วาทศิลป์ในการติดต่อเจรจาเพิ่มยอดขายมีกำไรดี การเงิน : จะพบผู้อุปถัมภ์การเงิน ความรัก : มีโอกาสได้พบรักพบคู่ครองที่ดี สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ การงาน : เริ่มธุรกิจการค้าทางออนไลน์ประสบผลดี การเงิน : มีเกณฑ์เสียเงินให้กับบริวาร ความรัก : เกิดความขัดแย้งความสัมพันธ์ไม่ลงตัว สำหรับท่านที่เกิดวันอังคาร การงาน : ต้องทำงานรับผิดชอบงานหนักแต่ได้รายได้ที่คุ้มค่า การเงิน : วันนี้โชคดีจะได้โชคถึงสองชั้น ความรัก : ได้พบรัก พบคู่ครอง ที่ดี สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ การงาน : การเจรจากับหุ้นส่วนเกิดข้อตกลงที่ดี การเงิน : ช่วงนี้จะประหยัดเอาไว้ก่อนจึงจะดี ความรัก : มีโอกาสพบรักกับคนดีที่จะเข้ามาอุปถัมภ์เจ้าชะตา สำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี การงาน : จะทำธุรกิจประสบความสำเร็จดีมาก การเงิน : มีโชคจะได้เงินก้อนใหญ่ ความรัก : ระยะทางยังเป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ในครั้งนี้ สำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ การงาน :…

Read More

ดูดวงวันนี้ ดวงวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ การงาน : การลงทุนธุรกิจอาจเกิดความผิดพลาด การเงิน : มีโอกาสหาเงินได้เข้ามาแบบฉับพลัน ความรัก : มีโอกาสพบคนอายุน้อยกว่า เขาเป็นคนจิตใจดี น่าคบหา สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ การงาน : การตัดสินใจที่จะลงทุนธุรกิจใหม่เกิดความล่าช้า การเงิน : สามารถหาเงินเข้ามาได้อีก ความรัก : พบคนผิวขาวหรือผิวสองสีในสถานการณ์ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน สำหรับท่านที่เกิดวันอังคาร การงาน : การเจรจาธุรกิจประสบความสำเร็จ การเงิน : วันนี้มีโชคจะได้เงิน ความรัก : ไม่มีเวลาให้กับคนรักเลย สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ การงาน : พบอุปสรรคทางด้านการงานแต่ก็สามารถแก้ไขวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสได้ การเงิน : วันนี้มีโชคจะได้เงิน ความรัก : ได้พบรักกับคนที่มีเสน่ห์ในสถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม สำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี การงาน : มีโอกาสพบเจอการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานแบบฉับพลัน การเงิน : จะใช้เงินเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการลงทุนแล้วจะได้ผลกำไรที่มากขึ้น ความรัก : เกิดความห่างเหินและไม่เข้าใจกันกับคนรัก สำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ การงาน :…

Read More

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save