• June 6, 2022

ดูดวงรายวันประจำวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565

ดูดวงรายวัน ด้านการงาน การเงิน ความรัก ดูดวงตามวันเกิด วันนี้ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรมาดูกัน สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ การงาน ใช้ความสามารถสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่น การเงิน มีโอกาสได้เงิน ความรัก ได้พบคนเสน่ห์แรง สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ การงาน ใช้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานได้ดี การเงิน เกิดความโชคดีจะได้ลาภลอย ความรัก ได้พบคู่ครองที่ดี สำหรับท่านที่เกิดวันอังคาร การงาน การเจรจาต่อรองเซ็นสัญญา ประสบความสำเร็จ การเงิน มีข่าวดีทางด้านการเงิน ความรัก ได้พบรักครั้งใหม่ สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ การงาน อาจขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชา การเงิน ใช้เงินออกไปเป็นจำนวนมาก ความรัก ได้พบรักสุขสมหวัง สำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี การงาน สร้างโอกาสความสำเร็จให้แก่ตนเอง การเงิน ระวังเอกสารสัญญาเป็นโมฆะ ความรัก ได้พบรักกับคนผิวขาว สำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ การงาน สามารถสร้างความสำเร็จได้ดี การเงิน โชคดีจะได้เงินก้อนใหญ่ ความรัก จะพบสถานการณ์ไม่ชัดเจน สำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ การงาน สร้างความสำเร็จเกิดชื่องเสียงที่ดี การเงิน วันนี้โชคดีจะได้เงิน ความรัก เดินทางไกลได้พบรัก

Read More

ดูดวงรายวันประจำวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565

ดูดวงรายวัน ด้านการงาน การเงิน ความรัก ดูดวงตามวันเกิด วันนี้ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรมาดูกัน สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ การงาน ทำธุรกิจร่วมกับบริวารประสบความสำเร็จ การเงิน จะได้รับการอุปถัมภ์ ความรัก พบความรักที่เหินห่างเย็นชา สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ การงาน ทำธุรกิจท่องเที่ยวประสบความสำเร็จ การเงิน จะได้โชคจากความเสน่หา ความรัก สุขสมหวัง สำหรับท่านที่เกิดวันอังคาร การงาน ติดขัดอุปสรรคล่าช้า การเงิน หาเงินได้จากความสามารถพิเศษ ความรัก ได้พบรักฉับพลัน สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ การงาน การเซ็นเอกสารสัญญาประสบความสำเร็จ การเงิน ใช้มากเป็นพิเศษ ความรัก ได้พบรักกับคนที่มีอายุมากกว่า สำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี การงาน สร้างสรรค์ผลงานได้ดีเยี่ยม การเงิน ได้พบผู้อุปถัมภ์ ความรัก ใช้เวลาศึกษาดูใจกันต่อไป สำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ การงาน ทำธุรกิจร่วมกับคนสนิทประสบความสำเร็จ การเงิน วันนี้มีโชค ความรัก ได้พบรักฉับพลัน สำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ การงาน พบการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย การเงิน ใช้เงินมากเป็นพิเศษ ความรัก เดินทางไกลได้พบรัก

Read More

ดูดวงวันนี้ ดวงวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564

สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ การงาน ผู้ใหญ่จะให้โอกาสแสดงฝีมือ การเงิน พบเรื่องตึงเครียด ความรัก พบสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจ สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ การงาน พบเรื่องตึงเครียด เปลี่ยนแปลงโยกย้าย การเงิน เสียทรัพย์ไม่ทันตั้งตัว ความรัก พบเรื่องเลิกราหย่าร้าง สำหรับท่านที่เกิดวันอังคาร การงาน ทำธุรกิจได้ผลกำไรดี การเงิน วันนี้จะได้เงิน ความรัก พบรักแบบฉับพลัน สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ การงาน ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียง การเงิน จะได้เงินก้อนใหญ่ ความรัก ได้พบรักแท้ สำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี การงาน หาเงินมาลงทุนธุรกิจได้เป็นจำนวนมาก การเงิน เสียเงินตกแต่งที่อยู่อาศัย ความรัก ได้พบคนอายุน้อยกว่า สำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ การงาน ใช้ความสร้างสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ การเงิน วันนี้โชคดีจะได้เงิน ความรัก ได้พบคนผิวขาว สำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ การงาน เปิดธุรกิจใหม่ได้ผลกำไรมาก การเงิน เกิดความไม่แน่นอนทางการเงิน ความรัก ได้พบคนสร้างสรรค์ ที่มา : ดูดวงรายวัน

Read More

ดูดวงวันนี้ ดวงวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564

สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ การงาน : ทำธุรกิจประสบความสำเร็จ การเงิน : พบเรื่องเสียเงิน ความรัก : ได้พบคนผิวขาว สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ การงาน : ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจการค้าของแฟชั่นประสบความสำเร็จ การเงิน : มีโชค ได้ลาภลอยก้อนใหญ่ ความรัก : มีโอกาสพบความสัมพันธ์ที่แตกแยก สำหรับท่านที่เกิดวันอังคาร การงาน : ทำธุรกิจอาจโดนโกง การเงิน : เกิดเรื่องตึงเครียดด้านการเงิน ความรัก : เกิดความสัมพันธ์ที่ห่างเหิน สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ การงาน : เกิดความสำเร็จเจริญรุ่งเรือง การเงิน : ได้โชคจากความเสน่หา ความรัก : เดินทางไกลแล้วได้พบรัก สำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี การงาน : พบเรื่องตึงเครียดในการทำธุรกิจ การเงิน : พบเรื่องเสียทรัพย์ ความรัก : ความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ที่มีความสุขดี สำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ การงาน :…

Read More

ดูดวงวันนี้ ดวงวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564

สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ การงาน : ได้กำไรจากการทำการค้า การเงิน : พบเรื่องเสียเงินเป็นจำนวนมาก ความรัก : มีโอกาสพบรักกับคนอายุน้อยกว่า สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ การงาน : ได้พบผู้ใหญ่อุปถัมภ์ช่วยเหลือทำให้ธุรกิจเกิดความสำเร็จ การเงิน : พบผู้อุปถัมภ์ทางการเงิน ความรัก : ได้พบคู่ครองที่ดี สำหรับท่านที่เกิดวันอังคาร การงาน : ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เจริญรุ่งเรือง การเงิน : พบเรื่องได้เงินเป็นจำนวนมาก ความรัก : ได้พบรักแบบฉับพลัน สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ การงาน : ทำธุรกิจเปิดร้านสังฆภัณฑ์ได้ผลกำไรมาก การเงิน : วันนี้โชคดีจะได้เงิน ความรัก : ได้พบคู่บุญคู่วาสนา สำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี การงาน : เกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานโดยฉับพลัน การเงิน : พบเรื่องเสียทรัพย์ ความรัก : ได้พบรักกับคนผิวขาว สำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ การงาน : ทำธุรกิจขายของแฟชั่นได้กำไรดี การเงิน…

Read More

ดูดวงวันนี้ ดวงวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564

สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ การงาน : ทำธุรกิจร่วมกับหุ้นส่วนได้ผลกำไรดี การเงิน : ฐานะร่ำรวยมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ความรัก : เกิดการขัดแย้งกันบ้าง ความสัมพันธ์ไม่ก้าวหน้า สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ การงาน : สร้างสรรค์ผลงานด้วยจินตนาการและความสามารถ การเงิน : คิดเงินก็ได้เงินในช่วงนี้ ความรัก : มีคนเข้ามาให้เลือกผิวขาว สำหรับท่านที่เกิดวันอังคาร การงาน : ทำธุรกิจแบบฉายเดี่ยวจะได้รับผลกำไรมาก การเงิน : จะได้โชคก้อนใหญ่จากผู้มีอุปการคุณ ความรัก : พบคนเฉลียวฉลาด อายุน้อยกว่า สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ การงาน : การลงนามทางธุรกิจเอกสารสัญญาประสบผลดี การเงิน : เกิดความตึงเครียดเรื่องของการเงิน ความรัก : ได้พบรักกับคู่ครองที่ดี สำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี การงาน : ทำธุรกิจการค้าอาหาร เสื้อผ้า ของแฟชั่น เครื่องประดับ ได้ผลกำไรดี การเงิน : วันนี้เดินทางไกลแล้วจะได้รับโชค ความรัก :…

Read More

ดูดวงรายวัน ประจำวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563

สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ การงาน : ทำธุรกิจการค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ผลกำไรมาก การเงิน : ดวงดีจะได้รับโชค ความรัก : ความสัมพันธ์อยู่ในสถานการณ์รักซ้อน สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ การงาน การเป็นหน้าหน้าค้าที่ดินประสบความสำเร็จ การเงิน โชคดีเพราะจะมีโชคใหญ่ ความรัก มีโอกาสพบได้คู่ครอง สำหรับท่านที่เกิดวันอังคาร การงาน ทำอาชีพเป็นที่ปรึกษาประสบความสำเร็จ การเงิน ได้เงินจากความสามารถพิเศษของตนเอง ความรัก เกิดความสัมพันธ์ขัดแย้งเพราะความหึงหวง สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ การงาน : เปิดธุรกิจร้านขายขนมได้ผลกำไรมาก การเงิน : มีเหตุที่จะต้องใช้เงินเพื่อการเดินทางไกล ความรัก : จะพบรักจากการติดต่อธุรกิจ สำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี การงาน : การเซ็นสัญญาธุรกิจเป็นโมฆะ การเงิน : คนสนิทจะนำของมีค่ามามอบให้ ความรัก : เกิดความสัมพันธ์ที่ห่างเหิน สำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ การงาน : ทำธุรกิจสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ประสบความสำเร็จ การเงิน : หาเงินเข้ามาได้ด้วยความสามารถพิเศษของตนเอง ความรัก : ต้องใช้เวลาดูใจกันต่อไป สำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์…

Read More

ดูดวงรายวัน ประจำวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563

สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ การงาน : ระวังความผิดพลาดในการสร้างผลงานใหม่ การเงิน : ช่วงนี้จะมีโชคเข้ามาทำให้รู้สึกดีใจ ความรัก : จะพบรักแบบฉับพลันกับคนผิวขาว สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ การงาน : ทำอาชีพนักเขียนสามารถสร้างชื่อเสียงให้ตนเอง การเงิน : จะได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์ด้านการเงิน ความรัก : เพื่อนของเจ้าชะตาจะแนะนำให้รู้จักคนที่มีเสน่ห์ สำหรับท่านที่เกิดวันอังคาร การงาน : มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายได้งานใหม่ การเงิน : จะได้โชคจากคนที่ไม่เคยรู้จักกัน ความรัก : พบคนที่มีเสน่ห์ มีอารมณ์ดี ลักษณะผิวสองสี สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ การงาน : จะพบการเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน การเงิน : ช่วงนี้มีเรื่องรายจ่ายแบบไม่คาดฝัน ความรัก : จะพบคนที่บุคลิกดี จิตใจดี มีความเป็นผู้นำ สำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี การงาน : ทำธุรกิจช่วงนี้จะประสบความสำเร็จ การเงิน : จะพบเรื่องเสียเงินแบบไม่คาดฝัน ความรัก : จะพบรักใหม่ในช่วงนี้ สำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์…

Read More

ดูดวงรายวัน ประจำวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563

สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ การงาน หากปรับเปลี่ยนระบบการทำงานใหม่จะประสบความสำเร็จได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การเงิน มีโชคจะได้เงินเข้ามาเพิ่มขึ้น ความรัก มีโอกาสพบคู่ครองอยู่ในเกณฑ์ผิวสองสี สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ การงาน : จะพบการเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันไปสู่ความท้าทาย การเงิน : ผู้ใหญ่จะเข้ามาช่วยเหลือด้านการเงิน ความรัก : จะพบคนใจดี มีเกณฑ์อายุน้อยกว่า สำหรับท่านที่เกิดวันอังคาร การงาน : ทำธุรกิจการค้าอาหาร เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า จะได้ผลกำไรที่มากขึ้น การเงิน : ประสบโชคดี ช่วงนี้ดวงดีมากๆ จะได้เงินเข้ามาเพิ่มขึ้น ความรัก : จะพบรักแบบไม่ทันตั้งตัว สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ การงาน : มีโอกาสได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง เพราะทำงานเข้าตาหัวหน้าหรือผู้ใหญ่ การเงิน : ช่วงนี้วางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบไว้ก่อนจึงจะดี ความรัก : จะตกอยู่ในสถานการณ์รักซ้อน สำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี การงาน : จะพบเจอการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน การเงิน : จะได้ของมีค่า เช่น เครื่องประดับล้ำค่า ความรัก…

Read More

ดูดวงรายวัน ประจำวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563

สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ การงาน : ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่น อาหาร ธุรกิจงานบัญชี หรืออสังหาริมทรัพย์ ช่วงนี้จะประสบความสำเร็จ การเงิน : มักจะพบเรื่องรายจ่ายที่ไม่คาดฝันเสมอ แต่ก็ยังสามารถบริหารจัดการให้ผ่านพ้นไปได้ ความรัก : มีโอกาสที่คนรักเก่าจะติดต่อกลับมา สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ การงาน : สามารถสร้างอาชีพ สร้างความสำเร็จ และชื่อเสียงที่ดีให้กับตนเองได้ การเงิน : เกิดความรู้สึกกังวลทีไรก็สามารถที่จะผลักดันตนเองไปหาเงินเข้ามาได้เพิ่มเติม ความรัก : มีโชคทางด้านความรัก มีโอกาสพบคนที่มีเสน่ห์ สำหรับท่านที่เกิดวันอังคาร การงาน : จะพบเจออุปสรรคบ้าง แต่ก็สามารถที่จะพิจารณาตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี การเงิน : มีทั้งรับทั้งจ่ายสลับกันไปในช่วงนี้ ความรัก : ระวังการขัดแย้งเล็กๆ น้อยๆ เพราะความหึงหวง สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ การงาน : จะพบโอกาสใหม่ ทางธุรกิจที่ส่งผลต่อผลประโยชน์ที่ดีต่อตนเอง การเงิน : โชคดีจะได้เงินก้อนใหญ่จากอสังหาริมทรัพย์ ความรัก : ระวังความใจร้อนส่งผลต่อความสัมพันธ์กับคนรัก สำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี การงาน :…

Read More

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save